Srbija seks chat

Rated 4.72/5 based on 988 customer reviews

I pored svega, ljudi gube želju za lečenjem jer su sve učestalije nestašice u snabdevanju medicinskih sredstava, pa tako imamo konstantan slučaj da se pokvare aparati kojima se vrše analize, zatim imamo ispravan aparat za PCR i CD4, ali nemamo testova, nakon određenog perioda imamo testove ali nemamo reagense, kada dobijemo reagense nemamo epruvete. A o Infektivnoj klinici u Beogradu je sramotno govoriti, ali je veoma bitno da javnost bude informisana.

Lekari i medicinsko osoblje na klinici rade u uslovima koji nisu dostojni čoveka.

Onog trenutka kada PCR test pokaže da broj kopija virusa u krvi raste, to je signal da prepisana terapija gubi na jačini delovanja i terapija se treba menjati. Nedavno se pojavio dodatni problem odnosno došlo je do nestašice epruveta.

U želji da udruženja koja vode osobe koje imaju HIV, među kojima je i AS Centar pomognu, pokušano je da samostalno kupimo epruvete i dostavimo ih infektivnoj klinici, ali smo u tome onemogućeni zbog procedura jer zakonom nije dozvoljeno snabdevanje infektivne klinike medicinskim sredstvima od strane fizičkih ili pravnih lica ukoliko nije sproveden proces javne nabavke. To je teško reći, a lično smatram da smo kao društvo svi odgovorni i da svi treba ozbiljno da pristupe rešavanju izazova. godine započeo dijalog za rešavanje ovakvog stanja između Delegacije Evropske unije u Srbiji, organizacija civilnog društva, nadležnih Ministarstava, Fonda za klinički tretman i lečenje inficiranih i obolelih od AIDS-a , Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Ombudsmana - Zaštitnika građana i drugih ključnih aktera kako bi se ovo pitanje rešilo.

Da li je to tačno i, ako jeste, ko je za to odgovoran? Testovi, reagensi i aparati za dijagnostiku i praćenje progresije HIV infekcije i imunološkog stanja su često nedostupni i pacijenti nemaju mogućnost da rade potrebne analize.

Tako Amerikanci najviše vole BDSM (bondage, discipline, dominance i submission – vezivanje, disciplina, dominacija i potčinjenost), dok Britanci preferiraju bičevanje, a Nemci da razgovaraju tokom seksa.

Aplikacija "Whiplr", koja korisnicima omogućava da pronađu partnera za seks kao iz „50 nijansi sive“, otkrila je koje su „najperverznije zemlje“, a među njima se našao i Vatikan Lansirana prošlog februara, aplikacija Whiplr je za kratko vreme postala veoma popularna.

Srbija nema nove, inovativne lekove iz prve linije terapije prema poslednjim evropskim smernicama. Većina nas brine o stvarima koje su van naše kontrole kao što su rat, terorizam, ili tragični zemljotres koji se desio na Haitiju.

Zbog toksičnosti i neželjenih efekata primene trenutno dostupnih lekova u Srbiji, pacijenti neredovno uzimaju terapiju, što dovodi do pogoršanja zdravstvenog stanja i širenja HIV infekcije. Brinemo o stvarima koje bi se mogle dogoditi, ali ne vidimo one koje se već događaju. Srbija nema nove, inovativne lekove iz prve linije terapije prema poslednjim evropskim smernicama.

Leave a Reply